my response swiss watches replica.go right here https://www.careedit.com/.browse around this site imitation watches.other replica watches.next page www.replicasdeespana.es.you could try these out https://www.zegarkowrepliki.pl/.article luxury replicas watches.click to read https://www.replica-watches.me/.visit this site zerokilledwatches.visit this website swiss replica watches.Recommended Reading https://www.movieswatches.com/.learn this here now https://www.baseballwatches.com.For Women And Men accountingwatches.com.Wiht 70% Discount replica breitling.navigate here cdomegawatches.com.Go Here richard mille replica.purchase https://www.computerhublot.com/.page https://www.drugstorewatches.com.Resources bankbellross.com.helpful resources loanbreitling.com. SAAMP.PL
HOME

Laboratoria


OCA & oznakowanie (norma ISO 9001 i ISO 14001)

Nasze laboratorium posiada status Zatwierdzonego Organu

Kontrolnego (OCA) dla produktów wykonanych z metali szlachetnych

w zakresie określania próby, wybijania oznakowania, które zostało nadane przez Dyrekcję Generalną ds. Ceł i Podatków Pośrednich.

 

Badania OCA: W przypadku, gdy jesteście podmiotem

uprawnionym do korzystania z oznakowania gwarancyjnego, jesteście

zobowiązani do poddania części swoich wyrobów badaniom realizowanym

przez laboratorium OCA. Takie badanie, zwane niszczącym,

przeprowadzane jest w naszym laboratorium w Limonest

 

Znakowanie stanowi gwarancję: Znakowanie mechaniczne

jest rozwiązaniem ekonomicznym i tradycyjnym.

 

MIARECZKOWANIE METALI SZLACHETNYCH

Nasze laboratorium spełnia Wasze wymagania, umożliwiając przeprowadzenie badań chemicznych i fizycznych.

Laboratorium uzyskało akredytację COFRAC zgodnie z normą ISO 17025: 2015 (nr akredytacji 1- 6407: dostępna

na stronie www.cofrac.fr). Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz złota metodą kupelacji (NF ISO EN 11426), srebra

metodą potencjometrii (NF EN ISO 11427) i platyny metodą ICP-bracketing (NF EN ISO 11494).

Jesteśmy w stanie określić, w sposób rzetelny, skład wszystkich przedmiotów każdy rodzaj matrycy (w postaci

stałej, płynnej, sproszkowanej). Do tych celów używamy sprzętu najnowszej generacji (ICP-AE, spektrometria fluorescencyjna

promieniami X, etc.),

POMIAR GRUBOŚCI I TWARDOŚCI

UWALNIANIE NIKLU - ANALIZA REACH

Przeprowadzamy badanie zgodności zgodnie z europejskim

rozporządzeniem REACH dotyczącym ograniczenia zawartości niklu,

ołowiu, kadmu i chromu w biżuterii.

Badania te są obowiązkowe w przypadku importu z krajów niebędących

członkami Unii Europejskiej.

 

Proponujemy również przeprowadzenie testów fizycznych

takich jak pomiar grubości powłoki lub pomiar twardości stopu.


Certyfikaty

Akredytacja

Laboratorium SAAMP akredytuje się przez :

Francuski Komitet Akredytacyjny (COFRAC) i OCA.

Normy krajowe i międzynarodowe

(NF EN ISO / CEL 17025, NF EN / ISO 11426 et 11427)

Numer homologacji:

nr 1-16407.

Strona COFRAC:

http://www.cofrac.fr
SAAMP laboratoire est reconnu par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et l'OCA.  Normes internationales (NF EN ISO / CEL 17025, NF EN / ISO 11426 et 11427) national et numéro d'agrément: N ° 1-1667 Convention N ° 2226.  Site COFRAC

Probiernictwo

Dzięki naszemu uznaniu przez BAC jesteśmy w stanie oznaczyć swoje produkty oraz

analizować zgodnie z obowiązującymi standardami.Limonest ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015

Limonest posiada system zarządzania jakością. ISO 9001:2015 i ISO 14001: 2015

Szwajcarski urząd celny

Laboratorium SAAMP jest również akredytowane przez szwajcarskie organy celne.